ผลบอลวันนี้ 21/2/67 ผลบอลเมื่อคืนทุกหลีก 20/2/67

ผลฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอลเรคยาวิก

การแข่งขันฟุตบอลเรคยาวิก

2/2/67
02:30
ใบเหลือง ไออาร์ เรกยะวิก [61%] 2 - 0 [77%] ฟจอลเนอร์ ใบเหลือง จะชนะ 1-0
30/1/67
03:20
ใบเหลือง ใบแดง เลคเนียร์ เรกยะวิก [53%] 5 - 2 [88%] ฟีลเคียร์ ใบเหลือง จะชนะ 1-2
28/1/67
00:00
จะชนะ ใบเหลือง เคอาร์ เรย์ยาวิค [91%] 1 - 3 [47%] ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 1-0
23/1/67
03:00
จะชนะ ใบเหลือง ฟีลเคียร์ [96%] 3 - 1 [32%] ไออาร์ เรกยะวิก ใบเหลือง 1-0
23/1/67
02:00
จะชนะ ใบเหลือง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค [96%] 2 - 1 [36%] เลคเนียร์ เรกยะวิก 0-0
20/1/67
20:00
ใบเหลือง ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค [44%] 1 - 3 [94%] เฟรม เรย์จาวิค ใบเหลือง จะชนะ 0-0
19/1/67
02:30
ใบเหลือง ฟจอลเนอร์ [36%] 0 - 4 [96%] ไวกิงเกอร์ เรยาวิค จะชนะ 0-4
18/1/67
02:00
จะชนะ ใบเหลือง ใบแดง เลคเนียร์ เรกยะวิก [85%] 3 - 5 [57%] ไออาร์ เรกยะวิก ใบเหลือง 1-1
17/1/67
18:00
จะชนะ ใบเหลือง วาลูร์ เรย์ยาวิค [89%] 2 - 5 [51%] เคอาร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 0-1
13/1/67
21:00
ใบเหลือง ไออาร์ เรกยะวิก [32%] 2 - 4 [96%] ไวกิงเกอร์ เรยาวิค ใบเหลือง จะชนะ 1-1
13/1/67
19:00
จะชนะ ใบเหลือง ฟีลเคียร์ [80%] 5 - 0 [64%] ฟจอลเนอร์ ใบเหลือง 2-0
13/1/67
19:00
จะชนะ วาลูร์ เรย์ยาวิค [96%] 7 - 1 [33%] ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค 3-0
13/1/67
00:00
จะชนะ เคอาร์ เรย์ยาวิค [82%] 4 - 2 [63%] เฟรม เรย์จาวิค ใบแดง ใบเหลือง 1-1
6/1/67
22:00
จะชนะ ใบเหลือง ฟจอลเนอร์ [78%] 2 - 2 [66%] เลคเนียร์ เรกยะวิก ใบเหลือง 1-1
6/1/67
21:00
จะชนะ ใบเหลือง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค [90%] 4 - 2 [48%] ฟีลเคียร์ ใบแดง ใบเหลือง 2-1
28/1/66
21:00
ฟีลเคียร์ [54%] 1 - 2 [85%] ไวกิงเกอร์ เรยาวิค จะชนะ 0-1
28/1/66
21:00
ใบเหลือง เคอาร์ เรย์ยาวิค 1 - 1 ไออาร์ เรกยะวิก ใบเหลือง 0-0
27/1/66
02:00
ใบเหลือง เลคเนียร์ เรกยะวิก 2 - 3 ฟจอลเนอร์ ใบเหลือง 1-2
26/1/66
01:30
เฟรม เรย์จาวิค 0 - 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 0-0
21/1/66
21:00
จะชนะ ใบเหลือง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค [85%] 0 - 2 [57%] เคอาร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 0-1
20/1/66
02:15
จะชนะ ใบเหลือง วาลูร์ เรย์ยาวิค [95%] 3 - 0 [40%] เลคเนียร์ เรกยะวิก 3-0
20/1/66
00:00
ใบเหลือง เฟรม เรย์จาวิค 5 - 1 ฟจอลเนอร์ ใบแดง ใบเหลือง 2-0
19/1/66
02:00
ไออาร์ เรกยะวิก [45%] 3 - 0 [90%] ฟีลเคียร์ จะชนะ 1-0
14/1/66
21:00
จะชนะ ใบเหลือง ไวกิงเกอร์ เรยาวิค [91%] 4 - 1 [50%] ไออาร์ เรกยะวิก ใบเหลือง 2-0
14/1/66
18:00
ฟีลเคียร์ 2 - 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 1-0
13/1/66
00:30
ใบเหลือง เลคเนียร์ เรกยะวิก [57%] 1 - 4 [91%] เฟรม เรย์จาวิค ใบเหลือง จะชนะ 1-2
13/1/66
00:30
จะชนะ ใบเหลือง วาลูร์ เรย์ยาวิค [89%] 0 - 1 [90%] ฟจอลเนอร์ 0-1
9/2/65
02:40
ใบเหลือง ใบแดง ฟีลเคียร์ 6 - 1 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 4-0
9/2/65
02:00
ไออาร์ เรกยะวิก 0 - 1 ฟจอลเนอร์ 0-1
6/2/65
21:00
ใบเหลือง วาลูร์ เรย์ยาวิค 4 - 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค ใบเหลือง 1-1
การเข้าชมวันนี้ 3 รวม 24536 ครั้ง